Adresas: 
Žemaičių g. 23, Panevėžys, LT-36001
Tel.: +370 45 433085

El. paštas: 
ddraugyste@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.darzelisdraugyste.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių ir rusų
Mokymo formos: 
Grupinio mokymosi, pavienio mokymosi

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Panevėžio m. sav.
Vizija, misija, filosofija
VIZIJA
  • Šiuolaikiška ir atvira ikimokyklinė įstaiga, gebanti atpažinti ir tenkinti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius, taikanti inovatyvias idėjas ir ugdymo metodus.
MISIJA
  • Teikti vaikams nuo vienerių iki  septynerių metų kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą(si), užtikrinantį  vaikų mokyklinę brandą.
  • Formuoti  aplinką, užtikrinančią gerą vaiko ir pedagogo savijautą.
  • Plėtoti pozityvios tėvystės įgūdžius.
VERTYBĖS IR FILOSOFIJA
  • Pripažįstamas  ir puoselėjamas  vaiko individualumas.
  • Svarbiausia vertybė yra vaiko, jo šeimos  ir pedagogo ryšys.